Máte chatu / chalupu a rozhodli jste se ji pronajímat?

23.05.2021

Máme pro Vás pár tipů, které se můžou hodit.

Pronajímat celou chatu/chalupu, nebo její část?

Přemýšlíte, zda chatu/chalupu pronajímat jako jeden celek nebo ji rozdělit na dvě samostatné poloviny nebo apartmány? Pokud objekt již stojí, záleží na dispozici objektu. V případě, že plánujete rekonstrukci, nebo výstavbu, je rozhodnutí čistě na Vás, ale dle statistik a dlouhodobých zkušeností doporučujeme pronajímat chatu/chalupu jako jeden celek. 

Hosté mají rádi soukromí. 


Vnitřní vybavení

Pronájem chat a chalup je na silném vzestupu. Přibývají stále nové objekty vybavené saunami, vířivkami, moderními koupelnami apod. Konkurence je v dnešní době velká a každý ať volí vybavení dle svých možností a hlavně dle citu a vkusu.

• Snažte se tvořit interiér a vybavení tak, aby host cítil změnu prostředí.

• Vybavení vyloženě levného charakteru opravdu nepůsobí dobře

• Pokuste se objektu dodat originalitu a duši

• Inspirujte se okolím


Pravidla a povinnosti při pronájmu chat a a chalup

V případě, že jste se rozhodli chatu/chalupu pronajímat a provozovat sami, je třeba dodržovat určité povinnosti:

 

Živnostenský list ANO / NE? Je potřeba rozlišovat dva pojmy

Příjmy ze živnosti - ubytovací služby Je potřeba živnostenský list - příjmy se budou zdaňovat jako příjmy z živnostenského podnikání §7

Příjmy z nájmu (pronájem) Není potřeba živnostenský list - příjmy se budou zdaňovat jako příjmy z nájmu dle §9

Jestli Vaše činnost spadá do ubytovacích služeb nebo do příjmů z nájmu můžete zjistit níže:

Příjmy ze živnosti - ubytovací služby = Živnostenský list - ANO 

Zdanění jako příjmy dle §7

• ubytování je poskytováno pravidelně/opakovaně

• ubytování je poskytováno na krátkou (dny, týdny) nebo přechodnou (omezenou) dobu

• ubytování je takto nabízeno na internetu, případně jinak (v tisku, letáky, billboardy, apod.)

• ubytování je poskytováno např. za účelem rekreace

• kromě "bydlení", jsou nad rámec nezbytných služeb poskytovány i další služby, např. úklid prostor užívaných ubytovaným, výměna ložního prádla, poskytnutí snídaně, apod.

• ubytovaný neprovádí běžnou údržbu ani drobné opravy obývaného prostoru

• v nabídce ubytování se objevuje cena za den, případně týden

Příjmy z nájmu ( pronájem) = Živnostenský list - NE 

Zdanění jako příjmy dle §9

• nájem je sjednáván jednorázově na delší dobu (měsíce, rok)

• takto je také nabízen (internet, tisk, letáky)

• nájem je nabízen primárně za účelem zajištění bytové potřeby nájemce (jeho domácnosti)

• nejedná se o ubytování za účelem rekreace

• nad rámec nezbytných služeb nejsou pronajímatelem poskytovány další služby

• energie (elektřina, plyn) si obvykle objednává sám nájemce

• nájemce provádí běžnou údržbu a drobné opravy najatého prostoru

• v nabídce ubytování se objevuje cena nájmu za měsíc, případně za delší časové období


Rekreační poplatek obci

Platí pro cizince i tuzemské hosty

Zákon o místních poplatcích (zákon č. 565/1990 Sb.) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt § 3

Novelami výše uvedeného zákona nebyl §3 upraven

(1) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají v lázeňských místech a v mís- tech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo re- kreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu.

(2) Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postiže- ním, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvlášt- ního právního předpisu 1a) a jejich průvodci,

b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné) 4) anebo vojáci v základní službě a oso- by, které vykonávají civilní službu.

(3) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vy- bere a obci odvede ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla; tato osoba je plátcem poplatku.

(4) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evi- denční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním práv- ním předpisem.

(5) Sazba poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt činí až 15 Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem pří- chodu. Obec může stanovit poplatek týdenní, měsíční nebo roční paušální částkou.


Evidence ubytovaných

Cizinci

Povinnosti

• oznámit policii ubytování cizince do 3 pracovních dnů po jeho ubytování

• vést domovní knihu a na požádání policie ji předložit ke kontrole

• vybírat rekreační poplatek dle zákona č. 565/1990 Sb.

Zákon č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky, § 99-102

Tuzemští hosté

Povinnosti

• vést evidenční knihu ubytovaných

• vybírat rekreační poplatek dle zákona č. 565/1990 Sb.


 

EET (Elektronická Evidence Tržeb)

systém EET již nebude od 1. ledna 2023 funkční.

Zpět na výpis článků

Ozvěte se nám a nechte svou nemovitost ožít

info@tvojechalupa.cz

Via Dometo s.r.o.
Nové Město, Příčná 1892/4
110 00 Praha 1, Česká republika

IČ: 143 11 968

My se ozveme Vám.

Zanechte nám svůj telefon a my Vás kontaktujeme, až se Vám to bude hodit.

Zavolejte mi

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: